Årets Företagare

Årets Företagare

Årets Företagare har delats ut i drygt 30 år på lokal och regional nivå. Sedan 2007 koras även Årets Företagare i Sverige. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare.

Under vecka 29-31 har vi tyvärr ingen möjlighet att leverera "Årets Företagare"-set.
Inkomna beställningar under denna period skickas fr o m vecka 33.